Εγκεφαλική Παράλυση: Ποιες οι δυνατότητες για πρώιμη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση;