Επιστημονικό Έργο

Λειτουργική έκβαση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση μετά από εγχύσεις αλλαντοτοξίνης Α: εμπειρία ενός έτους

Κλινική Εγκεφαλικής Παράλυσης, Νοσοκομείο ΅ΜΑΚΑΡΙΟΣ΅ Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Σε περιορισμένο αριθμό μελετών την τελευταία επταετία, αναφέρονται θετικά αποτελέσματα κατόπιν ενδομυϊκών εγχύσεων Αλλαντοτοξίνης Α (ΑλΑ) για πρόσκαιρη βελτίωση της εντοπισμένης σπαστικότητας σε…

Μεταβολές στην κινητικότητα παίδων με εγκεφαλική παράλυση μετά από τη μέθοδο SPML

Μεταβολές στην κινητικότητα παίδων με εγκεφαλική παράλυση μετά από επιλεκτικές διαδερμικές μυοπεριτονιακές επιμηκύνσεις (SPML) και λειτουργική φυσικοθεραπεία: προκαταρκτικά ευρήματα…

Λειτουργικό Θεραπευτικό Μοντέλο

Οι θεωρίες ανάπτυξης του κινητικού ελέγχου αποτελούν το θεωρητικό θεμέλιο λίθο της παιδονευρολογικής φυσικοθεραπευτικής πρακτικής, με τους φυσικοθεραπευτές να συνιστούν τους «φυσιολόγους του εφαρμοσμένου κινητικού ελέγχου» (Shumway-Cook & Woollacott 2012),…

Ρομποτική υποβοηθούμενη εκπαίδευση βάδισης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: πρόδρομα αποτελέσματα

Ρομποτική υποβοηθούμενη εκπαίδευση βάδισης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: πρόδρομα αποτελέσματα Ρομποτική υποβοηθούμενη εκπαίδευση βάδισης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: πρόδρομα αποτελέσματα Κατεβάστε το PDF εδώ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗN ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ε. Μπούζα, Χ. Πετροπούλου, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Μ. Αναγνωστάκου Β ΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα Περιγραφή Παθολογικών Νευρολογικών ευρημάτων PDF