Επιστημονικό Έργο

Εγκεφαλική Παράλυση στη Βρεφική Ηλικία: στοχευμένη δραστηριότητα για τη βελτιστοποίηση της αρχικής σωματικής και κινητικής ανάπτυξης

Εγκεφαλική Παράλυση στη Βρεφική Ηλικία: στοχευμένη δραστηριότητα για τη βελτιστοποίηση της αρχικής σωματικής και κινητικής ανάπτυξης Κατεβάστε το PDF εδώ

Λειτουργική έκβαση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση μετά από εγχύσεις αλλαντοτοξίνης Α: εμπειρία ενός έτους

Λειτουργική έκβαση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση μετά από εγχύσεις αλλαντοτοξίνης Α: εμπειρία ενός έτους Κλινική Εγκεφαλικής Παράλυσης, Νοσοκομείο ΅ΜΑΚΑΡΙΟΣ΅ Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Σε περιορισμένο αριθμό μελετών την τελευταία επταετία, αναφέρονται θετικά…

Μεταβολές στην κινητικότητα παίδων με εγκεφαλική παράλυση μετά από τη μέθοδο SPML

Μεταβολές στην κινητικότητα παίδων με εγκεφαλική παράλυση μετά από επιλεκτικές διαδερμικές μυοπεριτονιακές επιμηκύνσεις (SPML) και λειτουργική φυσικοθεραπεία: προκαταρκτικά ευρήματα…

Λειτουργικό Θεραπευτικό Μοντέλο

Λειτουργικό Θεραπευτικό Μοντέλο Οι θεωρίες ανάπτυξης του κινητικού ελέγχου αποτελούν το θεωρητικό θεμέλιο λίθο της παιδονευρολογικής φυσικοθεραπευτικής πρακτικής, με τους φυσικοθεραπευτές να συνιστούν τους «φυσιολόγους του εφαρμοσμένου κινητικού ελέγχου» (Shumway-Cook…

Ρομποτική υποβοηθούμενη εκπαίδευση βάδισης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: πρόδρομα αποτελέσματα

Ρομποτική υποβοηθούμενη εκπαίδευση βάδισης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: πρόδρομα αποτελέσματα Ρομποτική υποβοηθούμενη εκπαίδευση βάδισης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: πρόδρομα αποτελέσματα Κατεβάστε το PDF εδώ