Μεταβολές στην κινητικότητα παίδων με εγκεφαλική παράλυση μετά από τη μέθοδο SPML

Μεταβολές στην κινητικότητα παίδων με εγκεφαλική παράλυση μετά από τη μέθοδο SPML

Μεταβολές στην κινητικότητα παίδων με εγκεφαλική παράλυση μετά από επιλεκτικές διαδερμικές μυοπεριτονιακές επιμηκύνσεις (SPML) και λειτουργική φυσικοθεραπεία: προκαταρκτικά ευρήματα

Κατεβάστε το PDF εδώ