Μεταβολές της αδρής κινητικότητας μετά από ορθοπεδικά χειρουργεία: ο ρόλος της φυσικοθεραπείας.