Ο χώρος μας

Ο χώρος μας είναι άρτια εξοπλισμένος έτσι ώστε να μπορούμε να δοκιμάζουμε πιθανά συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας ανάλογα με το προφίλ του παιδιού και να καταλήγουμε στο καταλληλότερο ή στα καταλληλότερα.

Πιο συγκεκριμένα στον χώρο μας,

Δημιουργούμε εξατομικευμένους πίνακες και βιβλία επικοινωνίας προσαρμοσμένα στις δεξιότητες, τις ανάγκες και το περιβάλλον του κάθε παιδιού

Εικόνα 1α. Πίνακας επικοινωνίας
Εικόνα 1β. Πίνακας επικοινωνίας
Εικόνα2α. Βιβλία επικοινωνίας
Εικόνα 2β. Βιβλία επικοινωνίας

Δοκιμάζουμε έναν ή περισσότερους διακόπτες ηχογράφησης όταν κρίνουμε ότι το παιδί μπορεί να επωφεληθεί από ένα light-tech σύστημα. Οι διακόπτες χρησιμοποιούνται μόνοι τους, αναπαράγοντας μηνύματα ή σε συνδυασμό με άλλα βοηθήματα επικοινωνίας (βιβλία, πίνακες)

Εικόνα 3. Διακόπτης ηχογράφησης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό με άλλα συστήματα

Χρησιμοποιούμε πίνακες για πρόσβαση στο λεξιλόγιο μέσα από το βλέμμα

Εικόνα 4. Πρόσβαση σε γράμματα μέσα από το βλέμμα
Εικόνα 4β. Σύστημα Eye-gaze ελαφριάς τεχνολογίας με βασικό λεξιλόγιο

Δοκιμάζουμε συσκευές επικοινωνίας ελαφριάς τεχνολογίας

Διαθέτουμε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για μετάβαση του παιδιού από κάποιο σύστημα ελαφριάς σε κάποιο σύστημα υψηλής τεχνολογίας ή την απευθείας εισαγωγή του σε αυτό όταν κρίνεται ωφέλιμο