Υπηρεσίες

Service Description

Ειδικό παιδαγωγικό

Ειδικό παιδαγωγικό

Στο ειδικό παιδαγωγικό στο Ε.Ν.Α. οι ειδικοί θεραπευτές (ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχοπαιδαγωγοί, ψυχολόγοι) αξιολογούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες και ελλείψεις του κάθε παιδιού και κατόπιν καταρτίζουν το κατάλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του.

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Στο Ε.Ν.Α. παρέχονται  υπηρεσίες παιδιατρικής εργοθεραπείας σε παιδιά με αναπτυξιακές, νευρολογικές και μαθησιακές δυσκολίες. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε  αξιολόγηση και θεραπεία σε βρέφη και παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες  σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων με στόχο την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων τους  στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Υποστηρικτική Τεχνολογία

Υποστηρικτική Τεχνολογία

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασική αρχή της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι η σχέση του ατόμου με το περιβάλλον, η οποία εστιάζει στη βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου του ανθρώπου. Ο…
Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Στο κέντρο μας η Λογοθεραπεία βασίζεται στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των παιδιών  που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ομιλία, στη γλώσσα, στην επικοινωνία ή/και στη σίτιση, στην πόση και στην κατάποση.

Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία

Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία

Μια εισαγωγή στην Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία. Τί είναι η ΕΕΕ και σε ποιόν απευθύνεται; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ΕΕΕ και πως μπορούν να βοηθήσουν;

Πρώιμη παρέμβαση

Πρώιμη παρέμβαση

H Πρώιμη Παρέμβαση αποτελείται από θεραπευτικά προγράμματα διαφόρων ειδικοτήτων, που παρέχονται στα παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των τριών ετών, τα οποία έχουν αναπτυξιακά προβλήματα ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Στόχος της φυσικοθεραπείας στο Ε.Ν.Α. είναι να βοηθήσει τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες να φθάσουν την υψηλότερη δυνατή λειτουργική αυτονομία και απόδοση στη μετακίνηση και στη συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες (αυτοφροντίδα, παιχνίδι, σχολείο, κοινωνία), καθώς και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών και των οικογενειών τους.

Ψυχολογική υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη

Στο Ε.Ν.Α. στα πλαίσια του θεραπευτικού προγράμματος παρέχονται υπηρεσίες από ψυχολόγο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού. Συμβαίνει συχνά το παιδί να εκφράζει κάποιες συμπεριφορές που προβληματίζουν τους γονείς και που δεν αρκούν οι συνήθεις νουθεσίες και διαπαιδαγώγηση για να τις αντιμετωπίσουν.