Τί είναι η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (EEE);

Η ΕΕΕ είναι συντομογραφία για την Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία

Συσκευές επικοινωνίας, συστήματα, στρατηγικές και εργαλεία που αντικαθιστούν ή υποστηρίζουν την φυσική ομιλία είναι γνωστά σαν επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία. Τα εργαλεία αυτά στηρίζουν τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην χρήση της φυσικής ομιλίας.

Το πρώτο «Ε» αντιστοιχεί στην Επαυξητική Επικοινωνία. Όταν επαυξάνουμε την ομιλία αυτό σημαίνει ότι προσθέτουμε κάτι στην ομιλία ( χειρονομίες, εικόνες, γράμματα σε έναν πίνακα) έτσι ώστε το μήνυμα να γίνει πιο ξεκάθαρο και η επικοινωνία πιο αποτελεσματική.

Το δεύτερο «Ε» αντιστοιχεί στην Εναλλακτική Επικοινωνία. Αυτή συμβαίνει όταν δεν υπάρχει ομιλία. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτική επικοινωνία όταν το άτομο δεν γίνεται εύκολα καταληπτό. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, υπάρχει ανάγκη για έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας.

H EEE είναι ένα σύνολο από συστήματα, εργαλεία, συσκευές και τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να επικοινωνήσει όταν η επικοινωνία δεν μπορεί να βασιστεί εξ ’ολοκλήρου στην ομιλία. Ίσως το παιδί σας να μην έχει ξεκινήσει ακόμα να μιλάει. Ίσως να έχετε χάσει την ικανότητά σας να μιλάτε. Ίσως η ομιλία να μην εμφανίζεται σταθερά. Ίσως η ομιλία να είναι ένας δύσκολος τρόπος να επικοινωνήσεις. Η ΕΕΕ μπορεί να βοηθήσει.