Εργοθεραπεία

Τί είναι η εργοθεραπεία;

Το έργο αναφέρεται σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υγεία, την ευημερία και την ανάπτυξη ενός ατόμου (American Occupational Therapy Association, 2014). Για τα παιδιά και τους εφήβους, τα έργα είναι δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να μαθαίνουν και να αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής, να είναι δημιουργικοί, να αντλούν απόλαυση και ευημερία.

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε εξατομικευμένη  αξιολόγηση και θεραπεία σε βρέφη και παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες  σε ένα ευρύ φάσμα έργων με στόχο την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων τους  στο φυσικό, σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι διαγνωστικές κατηγορίες που απαιτούν εργοθεραπευτική παρέμβαση:

  • Εγκεφαλική παράλυση
  • Νευρομυïκές διαταραχές
  • Αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού και κινήσεων
  • Αναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, ψυχοκινητική καθυστέρηση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.)
  • Διαγνωσμένα σύνδρομα
  • Μαθησιακές δυσκολίες
Τί είναι η εργοθεραπεία;

Έργα αυτοεξυπηρέτησης:
Περιλαμβάνουν την ανεξάρτητη χρήση εργαλείων για διατροφή/σίτιση, την προσωπική υγιεινή, το ντύσιμο καθώς και τον ύπνο

Παιχνίδι και ελεύθερος χρόνος:
Αναφέρονται στην επιτυχή εκτέλεση δραστηριοτήτων που το παιδί επιλέγει με βάση το εσωτερικό του κίνητρο για διασκέδαση/ικανοποίηση και αυτοέκφραση

Σχολείο
Aναφέρονται στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, τη γυμναστική, τα παιχνίδια προαυλίου με συνομηλίκους, την ικανότητα επίλυσης προβλήματος, τις γνωστικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχής μάθηση και η κατάλληλη προσαρμοστική συμπεριφορά σε καθημερινές σχολικές ρουτίνες και δραστηριότητες.

Απόκτηση αυτοπεποίθησης και ικανότητας του παιδιού για αυτενέργεια:
Τα παιδιά υποστηρίζονται για να αναπτύξουν την ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων, χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαχείρισης της παρορμητικότητας, της απογοήτευσης και εκτόνωσης του θυμού, ώστε να επιτύχουν σε ατομικές εργασίες, συνεργατικές δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα.

Η θεραπευτική Παρέμβαση στο Ε.Ν.Α

Στο Ε.Ν.Α εφαρμόζουμε μια ευρεία γκάμα θεραπευτικών μεθόδων που βασίζονται σε ερευνητικά τεκμήρια όπως: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (S.I)

  • Αμφίπλευρη Θεραπεία άνω άκρου (Bimanual Upper Limb Therapy)
  • Mονόπλευρη Θεραπεία άνω άκρου (Constraint Induced Movement Therapy)
  • Bobath-NDT
  • Nάρθηκες άνω άκρου