Στο κέντρο μας η Λογοθεραπεία βασίζεται στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των παιδιών  που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ομιλία, στη γλώσσα, στην επικοινωνία ή/και στη σίτιση, στην πόση και στην κατάποση.

Οι Λογοθεραπευτές μας παρέχουν τις κλινικές υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, καθώς και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις μοναδικές επιθυμίες και αξίες του παιδιού και της οικογένειας.

Οι εξιδικευμένοι λογοθεραπευτές μας ασχολείται με τους παρακάτω τομείς:

 • Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογικές Διαταραχές
  • Παραγωγή ήχων ομιλίαςπ.χ. το παιδί που αντικαθιστά το /σ/ με το /θ/ όπως «θούπα» ή το παιδί που απλοποιεί λέξεις όπως «λένω» αντί για «πλένω» ή που αντιστρέφει συλλαβές ή ήχους όπως «σοφάλι» αντί για «φασόλι».
  • Δυσπραξία
  • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές Αναπνοής και Φώνησης
  • Συντονισμός αναπνοής και φώνησης
  • Ύψος, ένταση και ποιότητα
 • Διαταραχές Αντήχησης
  • Υπερ-ρινικότητα
  • Υπό-ρινικότητα
 • Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας
  • Τραυλισμός
 • Διαταραχές στην Κατανόηση και στην Έκφραση του Λόγου
  • Προ-γλωσσική επικοινωνία – εστιασμένη προσοχή, σκοπιμότητα επικοινωνίας, αλληλεπίδραση
  • Σημασιολογία
  • Μορφολογία
  • Σύνταξη
  • Πραγματολογία – χρήση της γλώσσας, κοινωνικές όψεις της επικοινωνίας
 • Αλφαβητισμός
  • Φωνολογική ενημερότητα
  • Ανάγνωση και Γραφή
 • Γνωστικές λειτουργίες
  • Προσοχή
  • Μνήμη
  • Διαδοχή – Αλληλουχία (sequencing)
  • Επίλυση προβλήματος
  • Εκτελεστικές λειτουργίες
 • Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης
  • Δυσκολίες στην απομύζηση, στην πόση ή/και στη μάσηση
  • Αδυναμία των μυών για την επαρκή διαμόρφωση του βλωμού
  • Ευαισθησία στην αποδοχή και διαχείριση διαφορετικών συστάσεων τροφής π.χ. τρώει μόνο αλεσμένα.
 • Ανατομία και λειτουργικότητα (σταθερότητα, δύναμη, κίνηση και μυϊκός τόνος) της στοματικής, φαρυγγικής, λαρυγγικής και οισοφαγικής περιοχής
  • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες π.χ. σχιστίες χείλους και υπερώας

Οι κλινικές αποφάσεις των Λογοθεραπευτών μας, περιλαμβάνουν:

 • Πρόληψη και πρώιμη παραπομπή σε κατάλληλους και εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας
 • Ανίχνευση δυσκολιών/ διαταραχών
 • Αξιολόγηση
 • Συμβουλευτική
 • Διάγνωση
 • Θεραπευτικός σχεδιασμός, παρέμβαση και παρακολούθηση
 • Συνεργασία με ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας

Αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση των διαταραχών στην επικοινωνία και την κατάποση  είναι:

 • Νεογνικές επιπλοκές (π.χ. προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, έκθεση σε ουσίες)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, δυσλεξία, νοητική υστέρηση / μαθησιακές διαταραχές, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα)
 • Διαταραχές ακοής (π.χ. βαρηκοΐα ή κώφωση)
 • Διαταραχές της στοματικής κοιλότητας (π.χ. σχιστία χείλους/υπερώας, οδοντικές ανωμαλίες, μακρυγλωσσία, στοματό-κινητική δυσλειτουργία)
 • Αναπνευστικές διαταραχές (π.χ. βρογχοαναπνευστική δυσπλασία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
 • Φαρυγγικές ανωμαλίες (π.χ. παρεμπόδιση άνω αναπνευστικής οδού, υπερωϊοφαρυγγική ανεπάρκεια/αδυναμία)
 • Λαρυγγικές ανωμαλίες (π.χ. παθολογία των φωνητικών χορδών, στένωση τραχείας, τραχειοστομία)
 • Νευρολογικές ασθένειες/διαταραχές (π.χ. κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλική παράλυση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, ασθένεια Πάρκινσον, πλάγια μυατροφική σκλήρυνση και σκλήρυνση κατά πλάκας)
 • Ψυχιατρικές διαταραχές (π.χ. ψύχωση, σχιζοφρένεια)
 • Γενετικές διαταραχές (π.χ. Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραυστου Χρωμοσώματος Χ, Σύνδρομο Rett, κ.λπ)

Οι λογοθεραπευτές μας συνεργάζονται στενά τόσο με την οικογένεια, όσο και με άλλους επαγγελματίες υγείας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλούν οι εν λόγω δυσκολίες σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, περιορίζοντας τη συνολική συμμετοχή και ευημερία των ατόμων (RCSLT, 2014). Συνεπώς, στο πλαίσιο της ολιστικής θεραπευτικής παρέμβασης και με στόχο τη συνολική ανάπτυξη και ευημερία του ατόμου, οι Λογοθεραπευτές μας συνεργάζονται στενά με Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, Ψυχολόγους, Διατροφολόγους, καθώς και άλλες ιατρικές/παραϊατρικές ειδικότητες με στόχο τη διεπιστημονική θεραπευτική παρέμβαση για τη δημιουργία του καταλληλότερου θεραπευτικού προγράμματος.

Στο τμήμα της λογοθεραπείας χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονοι μέθοδοι:

The Greenspan Floortime approach

Το Μοντέλο DIR ονομάζεται συχνά μέθοδος “Floortime”, παρόλο που αποτελεί ουσιαστικά μία βασική στρατηγική ενός πιο συνολικού μοντέλου προσέγγισης των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Developmental, Individual-difference, Relationship-based model και μεταφράζεται στα ελληνικά “Αναπτυξιακό, Εξατομικευμένο και Bασισμένο στο Συναίσθημα (ΑΕΣ) μοντέλο”. Tο μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί από τον Stanley I. Greenspan και την Serena Wieder και παρόλο που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό όσο άλλες παρεμβάσεις για παιδιά με ΔΑΦ χρησιμοποιείται στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Βασικός στόχος του μοντέλου είναι να χτίσει βάσεις για μία υγιή ανάπτυξη του παιδιού, σε αντίθεση με στρατηγικές που δίνουν περισσότερη έμφαση στην αντιμετώπιση μόνο των συμπτωμάτων (Greenspan & Wieder, 2006).

Νευρομυϊκή Ηλεκτροδιέγερση (NMES)

Η Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (Neuro-Muscular Electrical Stimulation) είναι μια μέθοδος που η βασική τις αρχή έγκειται στη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του μυός αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του. Η αρχή αυτή είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες με πλήρη εφαρμογή στη φυσιοθεραπεία και πληθώρα επιστημονικών άρθρων για την εφαρμογή τις.

Νευρομυϊκή περίδεση – Kinesiotaping

Μια θεραπευτική εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ελαστικότητα των βαμβακερών ταινιών πάνω στο δέρμα για να επηρεάσει του μύες και τα νεύρα. Προσπαθεί να μιμηθεί την ποιότητα του δέρματος. Παρέχει επιφανειακό βαθύ ερέθισμα από έξω προς τα μέσα και από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση των φυσιολογικών λειτουργιών αν εφαρμοστεί σωστά στους ιστούς – στόχους. Μπορεί να φορεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέχοντας συνεχές θεραπευτικό αποτέλεσμα με ελάχιστες αντενδείξεις. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε όλες τις αποκαταστασιακές μονάδες

Feeding Therapy – Θεραπευτική σίτιση

Οι στόχοι της θεραπευτικής σίτισης περιλαμβάνουν την παροχή επαρκούς διατροφής, την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της σίτισης και την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της ομιλίας, μέσα από ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο λειτουργικών δραστηριοτήτων, καθώς και εκπαίδευσης των φροντιστών του παιδιού.

Oral Placement Therapy – Θεραπεία Τοποθέτησης Αρθρωτών

Η θεραπεία τοποθέτησης αρθρωτών απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείμματα στην τοποθέτηση των αρθρωτών του προσώπου και της στοματικής κοιλότητας, οδηγώντας σε διαταραχές στην ομιλία και τη σίτιση. Μέσα από συγκεκριμένες λειτουργικές ασκήσεις των αρθρωτών επιτυγχάνεται η κατάλληλη κινητικότητα, ευκινησία, ακρίβεια και αντοχή των αρθρωτικών δομών με άμεσα αποτελέσματα στη σίτιση και την ομιλία.

PECS – Picture Exchange Communication System

Το PECS είναι ένα σύστημα εναλλακτικής ή/και επαυξητικής επικοινωνίας για άτομα με μη-λεκτική επικοινωνία ή που βρίσκονται στα αναδυόμενα στάδια λεκτικής επικοινωνίας. Ξεκινάει διδάσκοντας στο άτομο να δίνει την εικόνα ενός επιθυμητού αντικειμένου σε έναν «σύντροφο επικοινωνίας», ο οποίος αμέσως ανταποκρίνεται στην ανταλλαγή σαν να είναι αίτημα. Το σύστημα περνά στη διδασκαλία της διάκρισης μεταξύ εικόνων και πώς να τις βάζουμε μαζί σχηματίζοντας προτάσεις. Στα πιο προχωρημένα στάδια τα άτομα μαθαίνουν να απαντούν σε ερωτήσεις και να κάνουν σχόλια.

PODD – Pragmatic Organisation Dynamic Display

Το σύστημα PODD είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης λέξεων και συμβόλων σε ένα βιβλίο επικοινωνίας ή μια συσκευή παραγωγής ομιλίας που παρέχει ολοκληρωμένη γλώσσα για αυτόνομη επικοινωνία σε άτομα με Σύνθετα Προβλήματα στην Επικοινωνία (CCN). Ο στόχος του PODD είναι να παρέχει ολοκληρωμένη γλώσσα / λεξιλόγιο για συνεχόμενη επικοινωνία όλες τις ώρες της ημέρας, για όλο το φάσμα των μηνυμάτων, για διάφορα θέματα και σε πολλαπλά περιβάλλοντα.

Makaton

Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δυσκολιών στην επικοινωνία και το λόγο να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσουν με ένα απλό αλλά πολύ λειτουργικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, να χαίρονται, να έχουν επιλογές και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Το Makaton μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα περιβάλλοντα δηλαδή στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο απασχόλησης και εργασίας, κ.λπ.. Η διδακτική του προσέγγιση εστιάζεται, σε πρώτο επίπεδο, στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και γλώσσας και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

TEACCH – Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped Children

Η εν λόγω μέθοδος τονίζει την ανάγκη για παροχή δομημένης εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον, το οποίο βοηθά το παιδί να κινείται και να λειτουργεί με ασφάλεια κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων του. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το αυτιστικό παιδί δυσκολεύεται να θέσει κανόνες που να του επιτρέπουν τον κατάλληλο προσανατολισμό του στο καθημερινό συγκείμενο. Η καθημερινότητα του φαίνεται πολύ απρόβλεπτη και ακόμη και μικρές αλλαγές είναι ικανές να του προκαλέσουν συναισθήματα άγχους, σύγχυσης και αποδιοργάνωσης. Αυτό που χρειάζεται, συνεπώς, είναι ένα σταθερό περιβάλλον. Επιπλέον, η μέθοδος TEACCH στηρίζεται στην οργάνωση ατομικών χώρων εργασίας, στη χρήση οπτικών βοηθημάτων3 (όπως φωτογραφίες, αντικείμενα και λίστες, λόγω των δυσκολιών ακουστικής επεξεργασίας πληροφοριών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά), στην εξατομίκευση του διδακτικού προγράμματος μέσω της δημιουργίας ατομικών ημερήσιων προγραμμάτων4 αλλά και στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι ότι ο αυτισμός αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω μιας ψυχο-εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση όλων των πτυχών τόσο του ατόμου όσο και του περιβάλλοντός του και εφαρμόζεται από τη νηπιακή έως την ενήλικη ζωή του.

GRID 3 – Ανοικτό Περιβάλλον Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας

Το GRID αποτελεί ένα από πληρέστερα λογισμικά εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας. Οι δυνατότητές του ως εργαλείο εναλλακτικής επικοινωνίας καθώς και θεραπευτικής/ εκπαιδευτικής διαδικασίας περιορίζονται μόνο από το χρόνο που αφιερώνεται στη δημιουργία δραστηριοτήτων και πλεγμάτων χρήσης και πινάκων επικοινωνίας. Το περιβάλλον είναι ανοικτό επιτρέποντας στον θεραπευτή/εκπαιδευτή να προσαρμόσει πλήρως το περιβάλλον στο χρήστη.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΟΥΝ (ASHA, 2004)

Μέχρι το 1ο έτος

 • Δε στρέφει το βλέμμα προς την πηγή του ήχου.
 • Δεν παρακολουθεί συζητήσεις ενηλίκων και απολαμβάνει παιχνίδια του τύπου «κου-κου-τσα».
 • Δεν αναγνωρίζει οικεία αντικείμενα και εκτελεί απλές εντολές.
 • Δεν μιμείται διαφορετικούς ήχους, δεν παράγει σειρές συλλαβών κατά το βάβισμα ή/και δεν λέει μερικές απλές καθημερινές λέξεις.

Μέχρι το 2ο έτος

 • Δεν αναγνωρίζει βασικά μέλη του σώματος.
 • Δεν ανταποκρίνεται σε απλές ερωτήσεις π.χ. «τι είναι;» ή «πού είναι;».
 • Δεν παράγει απλές φράσεις δύο λέξεων.
 • Δεν παράγει ποικιλία συμφωνικών ήχων.

Μέχρι το 3ο έτος

 • Δεν κατανοεί αντίθετες έννοιες π.χ. μεγάλο-μικρό, πάνω-κάτω.
 • Δεν εκτελεί σύνθετες εντολές 2 βημάτων.
 • Δεν παράγει 2-3 λέξεις για να εκφράσει επιθυμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.
 • Η ομιλία δεν είναι καταληπτή από άτομα εκτός της οικογένειας.
 • Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις.

Μέχρι το 4ο έτος

 • Δεν αναγνωρίζει ζώα, χρώματα, σχήματα και άλλες έννοιες καθημερινού λεξιλογίου.
 • Δεν αφηγείται γεγονότα από την καθημερινότητα του παράγοντας κατά μέσο όρο 3-4 φράσεις.
 • Δεν απαντάει σε ερωτήσεις «ποιος;, τι;, πού;»
 • Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις «πότε;» και «πώς;»
 • Δεν χρησιμοποιεί προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες.
 • Δεν παράγει τον πληθυντικό αριθμό.

Μέχρι το 5ο έτος

 • Δεν κατανοεί χρονικές, χωρικές, ποσοτικές έννοιες.
 • Δεν ακολουθεί σύνθετες εντολές 3-4 βημάτων.
 • Δεν ονομάζει αριθμούς και γράμματα.
 • Δεν διηγείται μικρή ιστορία.