Λογοθεραπεία

Σε ποια παιδιά απευθύνεται;

Οι Λογοθεραπευτές του Κέντρου Ε.Ν.Α παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά με:

1. Διαταραχές Ομιλίας:
Δυσκολίες που επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να γίνεται καταληπτή η ομιλία του από το οικείο και μη περιβάλλον του. Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογικές Διαταραχές

 • Απραξία Ομιλίας της Παιδικής Ηλικίας
 • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές Αναπνοής και Φώνησης
 • Διαταραχές Αντήχησης
 • Διαταραχές ομιλίας που οφείλονται σε κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας

2. Διαταραχές Επικοινωνίας και λόγου:
Δυσκολίες που επηρεάζουν την ικανότητα του να εκφράζει τις ανάγκες και τις ιδέες του

3. Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης:
Δυσκολίες στην απομύζηση, στην πόση ή/και στη μάσηση που μπορεί να οφείλονται σε ανωριμότητα, αδυναμία των μυών για την επαρκή διαμόρφωση του βλωμού ή/και ευαισθησία στην αποδοχή και διαχείριση διαφορετικών συστάσεων τροφής.

Ποιες παρεμβάσεις παρέχονται στο Κέντρο Ε.Ν.Α;

Στο τμήμα της λογοθεραπείας του Κέντρου Ε.Ν.Α χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονοι μέθοδοι για την αποκατάσταση των δυσκολιών σίτισης και ομιλίας. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι:

Μια θεραπευτική εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ελαστικότητα των βαμβακερών ταινιών πάνω στο δέρμα για να επηρεάσει τους μύες και τα νεύρα παρέχοντας επιφανειακό βαθύ ερέθισμα.

Η προσέγγιση S.O.S είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης και θεραπευτικής προσέγγισης των παιδιών με δυσκολίες στη σίτιση και προβλήματα βάρους/ανάπτυξης από τη γέννηση ως την ηλικία των 18 ετών.

Αξιολογεί και ενσωματώνει ποικίλους παράγοντες στηριζόμενη πάντα στα τυπικά αναπτυξιακά στάδια και δεξιότητες της σίτισης όπως:

 • στάση σώματος
 • αισθητηριακούς
 • κινητικούς
 • συμπεριφορικούς
 • ιατρικούς
 • διατροφικούς

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προσέγγιση SOS-Feeding, επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://sosapproachtofeeding.com/

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία  περιγράφει το σύνολο των διαφορετικών τρόπων που μπορούν να ενισχύσουν ή να υποκαταστήσουν την φυσική ομιλία οδηγώντας έτσι σε αποτελεσματικότερη επικοινωνία για τους ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες στην έκφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΕ κατευθυνθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του site

Οι θεραπείες κοινωνικών δεξιοτήτων γίνονται ομαδικά και αποτελούν μία επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδο και στοχεύουν στην απόκτηση κοινωνικής σκέψης και συναισθηματικής ωρίμανσης.

Oι συμμετέχοντες των ομάδων έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Στόχος των ομάδων μέσα από την αλληλεπίδραση αυτή είναι η ενίσχυση του εσωτερικού κινήτρου και η βελτίωση της αυτοεικόνας του παιδιού. Επιπλέον τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν την παρορμητικότητα τους και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις κοινωνικές τους δεξιότητες.