Στο κέντρο μας η Λογοθεραπεία βασίζεται στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των παιδιών  που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ομιλία, στη γλώσσα, στην επικοινωνία ή/και στη σίτιση, στην πόση και στην κατάποση.

Οι Λογοθεραπευτές μας παρέχουν τις κλινικές υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα, καθώς και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις μοναδικές επιθυμίες και αξίες του παιδιού και της οικογένειας.

Οι λογοθεραπευτές μας ασχολούνται με την διαχείριση δυσκολιών που σχετίζονται με τις παρακάτω διαταραχές:

Διαταραχές ομιλίας

 • Διαταραχές Άρθρωσης και Φωνολογικές Διαταραχές
   • Παραγωγή ήχων ομιλίας π.χ. το παιδί που αντικαθιστά το /σ/ με το /θ/ όπως «θούπα» ή το παιδί που απλοποιεί λέξεις όπως «λένω» αντί για «πλένω» ή που αντιστρέφει συλλαβές ή ήχους όπως «σοφάλι» αντί για «φασόλι».
 • Απραξία Ομιλίας της Παιδικής Ηλικίας (Childhood Apraxia of Speech)
 • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές Αναπνοής και Φώνησης
   • Συντονισμός αναπνοής και φώνησης
   • Ύψος, ένταση και ποιότητα
 • Διαταραχές Αντήχησης
   • Υπερ-ρινικότητα
   • Υπό-ρινικότητα
   • Σχιστία χείλους και υπερώας
 • Διαταραχές ομιλίας που οφείλονται σε κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Διαταραχές στη Ροή της Ομιλίας
   • Τραυλισμός (Stuttering)
   • Βατταρισμός (Cluttering)
   • Φωνολογική ενημερότητα
   • Ανάγνωση και Γραφή
 • Αλφαβητισμός
 • Γνωστικές λειτουργίες
   • Προσοχή
   • Μνήμη
   • Διαδοχή – Αλληλουχία (sequencing)
   • Επίλυση προβλήματος
   • Εκτελεστικές λειτουργίες
 • Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης
   • Δυσκολίες στην απομύζηση, στην πόση ή/και στη μάσηση
   • Αδυναμία των μυών για την επαρκή διαμόρφωση του βλωμού
   • Ευαισθησία στην αποδοχή και διαχείριση διαφορετικών συστάσεων τροφής π.χ. τρώει μόνο αλεσμένα.
 • Διαταραχές Επικοινωνίας
   • Κοινωνικότητα- Κοινωνικοποίηση
   • Κοινωνική Αλληλεπίδραση
   • Γλωσσική Κατανόηση
   • Γλωσσική Έκφραση
   • Πραγματολογικές δεξιότητες

Αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση των διαταραχών στην επικοινωνία και την κατάποση είναι:

 • Αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση των διαταραχών στην επικοινωνία και την κατάποση είναι:

Αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση των διαταραχών στην επικοινωνία και την κατάποση  είναι:

 • Νεογνικές επιπλοκές (π.χ. προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, έκθεση σε ουσίες)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, δυσλεξία, νοητική υστέρηση / μαθησιακές διαταραχές, διαταραχές ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα)
 • Διαταραχές ακοής (π.χ. βαρηκοΐα ή κώφωση)
 • Διαταραχές της στοματικής κοιλότητας (π.χ. σχιστία χείλους/υπερώας, οδοντικές ανωμαλίες, μακρυγλωσσία, στοματό-κινητική δυσλειτουργία)
 • Αναπνευστικές διαταραχές (π.χ. βρογχοαναπνευστική δυσπλασία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
 • Φαρυγγικές ανωμαλίες (π.χ. παρεμπόδιση άνω αναπνευστικής οδού, υπερωϊοφαρυγγική ανεπάρκεια/αδυναμία)
 • Λαρυγγικές ανωμαλίες (π.χ. παθολογία των φωνητικών χορδών, στένωση τραχείας, τραχειοστομία)
 • Νευρολογικές ασθένειες/διαταραχές (π.χ. κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εγκεφαλική παράλυση, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, ασθένεια Πάρκινσον, πλάγια μυατροφική σκλήρυνση και σκλήρυνση κατά πλάκας)
 • Ψυχιατρικές διαταραχές (π.χ. ψύχωση, σχιζοφρένεια)
 • Γενετικές διαταραχές (π.χ. Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Εύθραυστου Χρωμοσώματος Χ, Σύνδρομο Rett, κ.λπ)

Η θεραπευτική παρέμβαση στο κέντρο ΕΝΑ

Λίγα λόγια για την φιλοσοφία μας

Οι λογοθεραπευτές μας συνεργάζονται στενά τόσο με την οικογένεια, όσο και με άλλους επαγγελματίες υγείας, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλούν οι εν λόγω δυσκολίες σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, περιορίζοντας τη συνολική συμμετοχή και ευημερία των ατόμων (RCSLT, 2014). Συνεπώς, στο πλαίσιο της ολιστικής θεραπευτικής παρέμβασης και με στόχο τη συνολική ανάπτυξη και ευημερία του ατόμου, οι Λογοθεραπευτές μας συνεργάζονται στενά με Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, Ψυχολόγους, Διατροφολόγους, καθώς και άλλες ιατρικές/παραϊατρικές ειδικότητες με στόχο τη διεπιστημονική θεραπευτική παρέμβαση για τη δημιουργία του καταλληλότερου θεραπευτικού προγράμματος.

Στο τμήμα της λογοθεραπείας χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονοι μέθοδοι:

 • Για την αποκατάσταση των δυσκολιών σίτισης και ομιλίας

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ (NMES)

Η Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (Neuro-Muscular Electrical Stimulation) είναι μια μέθοδος που η βασική τις αρχή έγκειται στη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του μυός αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του. Η αρχή αυτή είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες με πλήρη εφαρμογή στη φυσιοθεραπεία και πληθώρα επιστημονικών άρθρων για την εφαρμογή τις.

ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ – KINESIOTAPING

Μια θεραπευτική εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ελαστικότητα των βαμβακερών ταινιών πάνω στο δέρμα για να επηρεάσει του μύες και τα νεύρα. Προσπαθεί να μιμηθεί την ποιότητα του δέρματος. Παρέχει επιφανειακό βαθύ ερέθισμα από έξω προς τα μέσα και από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση των φυσιολογικών λειτουργιών αν εφαρμοστεί σωστά στους ιστούς – στόχους. Μπορεί να φορεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέχοντας συνεχές θεραπευτικό αποτέλεσμα με ελάχιστες αντενδείξεις. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε όλες τις αποκαταστασιακές μονάδες

ORAL PLACEMENT THERAPY – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΤΩΝ

Η θεραπεία τοποθέτησης αρθρωτών απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείμματα στην τοποθέτηση των αρθρωτών του προσώπου και της στοματικής κοιλότητας, οδηγώντας σε διαταραχές στην ομιλία και τη σίτιση. Μέσα από συγκεκριμένες λειτουργικές ασκήσεις των αρθρωτών επιτυγχάνεται η κατάλληλη κινητικότητα, ευκινησία, ακρίβεια και αντοχή των αρθρωτικών δομών με άμεσα αποτελέσματα στη σίτιση και την ομιλία.

FEEDING THERAPY – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

Οι στόχοι της θεραπευτικής σίτισης περιλαμβάνουν την παροχή επαρκούς διατροφής, την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της σίτισης και την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της ομιλίας, μέσα από ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο λειτουργικών δραστηριοτήτων, καθώς και εκπαίδευσης των φροντιστών του παιδιού.

 • Για την ενίσχυση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

THE GREENSPAN FLOORTIME APPROACH

H μέθοδος Floortime αποτελεί ουσιαστικά μία θεραπευτική μέθοδο που ανήκει σε ένα πιο συνολικό μοντέλο προσέγγισης των διαταραχών κοινωνικότητας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και δημιουργικής σκέψης, το μοντέλο DIR. Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Developmental, Individual-difference, Relationship-based model και μεταφράζεται στα ελληνικά “Αναπτυξιακό, Εξατομικευμένο και Bασισμένο στο Συναίσθημα (ΑΕΣ) μοντέλο”. Tο μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί από τον Stanley I. Greenspan και την Serena Wieder και παρόλο που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό όσο άλλες παρεμβάσεις για παιδιά με τις παραπάνω δυσκολίες χρησιμοποιείται στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Βασικός στόχος του μοντέλου είναι να χτίσει βάσεις για μία υγιή ανάπτυξη του παιδιού, σε αντίθεση με στρατηγικές που δίνουν περισσότερη έμφαση στην αντιμετώπιση μόνο των συμπτωμάτων (Greenspan & Wieder, 2006).

INTENSIVE INTERACTION

H Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μια μέθοδος η οποία είναι σχεδιασμένη να βοηθά ανθρώπους που βρίσκονται σε πρώιμο επίπεδα ανάπτυξης της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας, ανθρώπους που έχουν αυτισμό, ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Η Εντατική Αλληλεπίδραση ασχολείται με τις πρώιμες δεξιότητες αλληλεπίδρασης, πως να διασκεδάζει κανείς με το να είναι με άλλους ανθρώπους, πως να αλληλεπιδρά, πως να κατανοεί και να εξασκεί επικοινωνιακές ρουτίνες.

Η Εντατική Αλληλεπίδραση διδάσκει και αναπτύσσει τις θεμέλιες λίθους της επικοινωνίας όπως:

 • Χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής
 • Εκφράσεις προσώπου
 • Φωνημισμοί που οδηγούν στην ομιλία
 • Εναλλαγή σειράς

Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (Augmentantive and Alternative Communication) περιγράφει το σύνολο των διαφορετικών τρόπων (χειρονομίες, σύμβολα) που μπορούν να ενισχύσουν ή να υποκαταστήσουν την φυσική ομιλία οδηγώντας έτσι σε αποτελεσματικότερη επικοινωνία για τους ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες στην έκφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες κατευθυνθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του site

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΗΣΟΥΝ (ASHA, 2004)

Μέχρι το 1ο έτος

 • Δε στρέφει το βλέμμα προς την πηγή του ήχου.
 • Δεν παρακολουθεί συζητήσεις ενηλίκων και απολαμβάνει παιχνίδια του τύπου «κου-κου-τσα».
 • Δεν αναγνωρίζει οικεία αντικείμενα και εκτελεί απλές εντολές.
 • Δεν μιμείται διαφορετικούς ήχους, δεν παράγει σειρές συλλαβών κατά το βάβισμα ή/και δεν λέει μερικές απλές καθημερινές λέξεις.

Μέχρι το 2ο έτος

 • Δεν αναγνωρίζει βασικά μέλη του σώματος.
 • Δεν ανταποκρίνεται σε απλές ερωτήσεις π.χ. «τι είναι;» ή «πού είναι;».
 • Δεν παράγει απλές φράσεις δύο λέξεων.
 • Δεν παράγει ποικιλία συμφωνικών ήχων.

Μέχρι το 3ο έτος

 • Δεν κατανοεί αντίθετες έννοιες π.χ. μεγάλο-μικρό, πάνω-κάτω.
 • Δεν εκτελεί σύνθετες εντολές 2 βημάτων.
 • Δεν παράγει 2-3 λέξεις για να εκφράσει επιθυμίες και άλλα σημαντικά γεγονότα.
 • Η ομιλία δεν είναι καταληπτή από άτομα εκτός της οικογένειας.
 • Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις.

Μέχρι το 4ο έτος

 • Δεν αναγνωρίζει ζώα, χρώματα, σχήματα και άλλες έννοιες καθημερινού λεξιλογίου.
 • Δεν αφηγείται γεγονότα από την καθημερινότητα του παράγοντας κατά μέσο όρο 3-4 φράσεις.
 • Δεν απαντάει σε ερωτήσεις «ποιος;, τι;, πού;»
 • Δεν πραγματοποιεί ερωτήσεις «πότε;» και «πώς;»
 • Δεν χρησιμοποιεί προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες.
 • Δεν παράγει τον πληθυντικό αριθμό.

Μέχρι το 5ο έτος

 • Δεν κατανοεί χρονικές, χωρικές, ποσοτικές έννοιες.
 • Δεν ακολουθεί σύνθετες εντολές 3-4 βημάτων.
 • Δεν ονομάζει αριθμούς και γράμματα.
 • Δεν διηγείται μικρή ιστορία.