Πρώιμη παρέμβαση

Ποιος είναι Στόχος της Πρώιμης Παρέμβασης;

Στόχος της πρώιμης παρέμβασης είναι να εντοπίσει τους αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους μπορεί να υπολείπεται ένα παιδί ώστε στη συνέχεια, μέσω του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος, να ενισχύσει στοχευμένα τις υπάρχουσες και εμφανιζόμενες ικανότητες, ελαχιστοποιώντας έτσι την αναπτυξιακή καθυστέρηση.

Σε ποια παιδιά απευθύνεται;

Τα παιδιά τα οποία μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της Πρώιμης Παρέμβασης ανήκουν σε τρεις βασικές ομάδες:

  1. Βρέφη που εμφανίζουν καταστάσεις με σαφή επίπτωση στη νευρολογική και κατ’ επέκταση, ψυχοκινητική τους εξέλιξη, όπως είναι η Εγκεφαλική Παράλυση κάποια γενετικά σύνδρομα ή οι μυοπάθειες
  2. Βρέφη με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νευροαναπτυξιακών προβλημάτων λόγω οργανικών ή βιολογικών συνθηκών κατά την πρώτη νεογνική ηλικία, όπως είναι η προωρότητα και η μακρά παραμονή στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.).
  3. Βρέφη που προέρχονται από φτωχό ψυχοκοινωνικό περιβάλλον τα οποία στερούνται κατάλληλων ερεθισμάτων.
Πώς μπορούν να εκδηλωθούν οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές στην πρώιμη βρεφική ηλικία;

Τις περισσότερες φορές οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές εκδηλώνονται με:

  • Καθυστέρηση στα ορόσημα της αδρής κίνησης όπως η καθιστή θέση, το μπουσούλισμα και η βάδιση
  • Καθυστέρηση στα ορόσημα της λεπτής κίνησης η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με δυσκολία στη σύλληψη ή τον συντονισμό κατά το παιχνίδι
  • Δυσκολίες στην επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με υπερ-ευαισθησία ή υπο-ευαισθησία στην αφή, τους ήχους ή την κίνηση