H Πρώιμη Παρέμβαση αποτελείται από θεραπευτικά προγράμματα διαφόρων ειδικοτήτων, που παρέχονται στα παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των τριών ετών, τα οποία έχουν αναπτυξιακά προβλήματα ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Στόχος της Πρώιμης Παρέμβασης είναι να προάγει την υγεία του παιδιού, να ενισχύσει τις υπάρχουσες και εμφανιζόμενες ικανότητες, να ελαχιστοποιήσει την αναπτυξιακή καθυστέρηση, να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα ή εμφανιζόμενα κινητικά, γνωστικοαντιληπτικά και συναισθηματικά ελλείμματα, να αποτρέψει τους λειτουργικούς περιορισμούς, καθώς και να προετοιμάσει ψυχολογικά τους γονείς και όλο το οικογενειακό περιβάλλον.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται  μέσα από εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών σε συνδυασμό με την κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλευτική των γονέων και όλης της οικογένειας.

Σε γενικές γραμμές, η Πρώιμη Παρέμβαση αξιοποιεί μεθόδους και τεχνικές από την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Εργοθεραπείας, της Λογοθεραπείας και της Παιδαγωγικής.

Τα παιδιά τα οποία μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της Πρώιμης Παρέμβασης ανήκουν σε τρεις βασικές ομάδες:

  1. Βρέφη που εμφανίζουν καταστάσεις με σαφή αρνητική επίπτωση στη νευρολογική και, κατ’ επέκταση, ψυχοκινητική τους εξέλιξη, όπως είναι η Εγκεφαλική Παράλυση και τα γενετικά σύνδρομα Down, PraderWilli, Angelman, Criduchat, MowatWilson, Rett κ.ά.
  2. Βρέφη με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νευροαναπτυξιακών προβλημάτων λόγω οργανικών ή βιολογικών συνθηκών κατά την πρώτη νεογνική ηλικία, όπως είναι η προωρότητα και η μακρά παραμονή στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.).
  3. Βρέφη που προέρχονται από φτωχό φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον και, συνεπώς, στερούνται κατάλληλων ερεθισμάτων.

Το κέντρο μας είναι το πρώτο θεραπευτήριο στην Ελλάδα που υιοθέτησε τις αρχές του λειτουργικού θεραπευτικού μοντέλου  διαχείρισης, σε μια εποχή που θεωρούνταν εναλλακτικό και αντισυμβατικό προς τις παραδοσιακές μεθόδους. Σήμερα αναγνωρίζεται επιστημονικά ως ο πλέον κατάλληλος και αποδοτικός τρόπος για την  προαγωγή την ψυχοκινητικής ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, το έμπειρο και εξειδικευμένο θεραπευτικό προσωπικό μας καθοδηγείται και εφαρμόζει τις αρχές της μάθησης προσπάθειας και λάθους, του εμπλουτισμένου γεμάτο προκλήσεις περιβάλλοντος εκπαίδευσης, της αυτοεκλυόμενης κίνησης του βρέφους, της ελαχιστοποίησης και αποφυγής των υπερβολικών χειρισμών, καθώς και της ενεργούς συμμετοχής της οικογένειας, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για την απόκτηση κινητικών και γνωστικοαντιληπτικών δεξιοτήτων.

Πρωτεργάτης και πρωτοπόρος στην εφαρμογή του σύγχρονου αυτού  θεραπευτικού μοντέλου εκπαίδευσης στην πρώιμη παρέμβαση ήταν ο συνιδρυτής του κέντρου Ε.Ν.Α., φυσικοθεραπευτής παίδων Δημήτρης Ιατρού, ο οποίος επί 25 συναπτά έτη (1993-2018) προσέφερε με καλοσύνη, αγάπη, υπομονή,  ζήλο και αφοσίωση τις υπηρεσίες του και τη στήριξή του στα βρέφη και τις οικογένειές τους. Ο Δημήτρης Ιατρού, ο οποίος για τους γονείς των βρεφών ήταν «ο δικός τους άνθρωπος», στάθηκε μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του συμπαραστάτης και αρωγός  σε κάθε κάλεσμα ανάγκης. Έφυγε αδόκητα  από κοντά μας στις 4 Οκτωβρίου του 2018 και η απουσία του είναι μία  απώλεια οδυνηρή και αναντικατάστατη τόσο για τους φίλους και συνεργάτες του, όσο και για τις οικογένειες των παιδιών.