ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βασική αρχή της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι η σχέση του ατόμου με το περιβάλλον, η οποία εστιάζει στη βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου του ανθρώπου.

Ο όρος Υποστηρικτική τεχνολογία ορίζεται ταυτόχρονα ως συσκευή και υπηρεσία (The Technology Related Assistance for Individuals with Disabilities Act of 1988). Μία συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι οποιοδήποτε αντικείμενο, τμήμα εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων που υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο ή τροποποιούνται και προσαρμόζονται, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση, αύξηση ή βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία.

Οι υπηρεσίες υποστηρικτικής τεχνολογίας που προσφέρεται στο Κέντρο Ε.Ν.Α. περιλαμβάνουν:

  • την αξιολόγηση των αναγκών του κάθε παιδιού,
  • την διαδικασία επιλογής της κατάλληλης συσκευής (Η/Υ, ipad, tablet, λογισμικά, διακόπτες, εναλλακτικά πληκτρολόγια και ποντίκια),
  • την προσαρμογή της συσκευής στις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού,
  • τον συντονισμό της θεραπευτικής παρέμβασης και
  • την παροχή εκπαίδευσης στο παιδί και στο περιβάλλον του (οικογένεια, φροντιστές, δάσκαλοι, κλπ.).

Οι επιλογές της υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι πολλές και η ταξινόμηση τους γίνεται ως εξής:

  • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ)
  • Συμπληρωματική Εναλλακτική επικοινωνία (Alternative –Augmentative Communication)
  • Περιβαλλοντικός έλεγχος (Environmental control)
  • Ηλεκτροκίνητο Αναπηρικό Αμαξίδιο (Powered Wheelchair)- Ρομποτική

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αναφέρεται στον τρόπο στον οποίο η τεχνολογία σχετίζεται με την λειτουργική ενασχόληση των παιδιών που την χρειάζονται. Ο εργοθεραπευτής που εμπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών Υποστηρικτικής Τεχνολογίας αναγνωρίζει τους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης στους οποίους το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες και ύστερα αντιστοιχεί την ανάλογη τεχνολογία για να βελτιστοποιήσει την λειτουργικότητά του (Hammel & Smith, 1993).

Ο στόχος του προγράμματος της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στο Κέντρο μας είναι η ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών που χρειάζονται υποστήριξη σε έργα καθημερινής ζωής που έχουν νόημα και σημασία για τα ίδια, όπως είναι η γραφή, η εκπαίδευση, η αυτονομία, η ψυχαγωγία, η επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η ομάδα του προγράμματος απαρτίζεται από εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και λογοθεραπευτές με πάθος για την τεχνολογία οι οποίοι ενημερώνονται συνεχώς για τα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την υποστηρικτική τεχνολογία, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο: https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/