Φυσικοθεραπεία

Εξατομικευμένα Προγράμματα

Οι Φυσικοθεραπευτές μας συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος βασισμένου στις μοναδικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης προσδιορίζονται ο βαθμός κινητικής λειτουργίας, η πρόγνωση του επίπεδου βελτίωσης της και τέλος σχεδιάζεται η θεραπευτική παρέμβαση, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις της οικογένειας και των νεότερων ερευνητικών δεδομένων (evidence-based practice).

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση

Επίκεντρο της Φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στο Ε.Ν.Α είναι η κατάκτηση κινητικών δεξιοτήτων και η βελτιστοποίηση της κινητικής απόδοσης, ώστε το παιδί να λειτουργήσει, σε ποικίλα φυσικά περιβάλλοντα, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, στοιχεία από μια πληθώρα παρεμβάσεων και θεραπευτικών μεθόδων, ανάλογα πάντα με το δυναμικό και τους στόχους του κάθε παιδιού.

Το Ε.Ν.Α. είναι ένα από τα πρώτα παιδιατρικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα που έκανε χρήση της συσκευής LiteGait® στη φυσικοθεραπευτική διαδικασία εκπαίδευσης της βάδισης.
Οι συσκευές LiteGait® και Handimove Ceiling αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο υποστήριξης σωματικού βάρους και βοηθούν το παιδί να σταθεί όρθιο και να βαδίσει ανεξάρτητα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο παιδί να βιώσει, να εξασκήσει και να αποκτήσει την ικανότητα της ελεύθερης μετακίνησης.