Στόχος της φυσικοθεραπείας στο Ε.Ν.Α. είναι να βοηθήσει τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες να φθάσουν την υψηλότερη δυνατή λειτουργική αυτονομία και απόδοση στη μετακίνηση και στη συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες (αυτοφροντίδα, παιχνίδι, σχολείο, κοινωνία), καθώς και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής αυτών και των οικογενειών τους.

Το μοντέλο φυσικοθεραπευτικής φροντίδας που ακολουθείται στο Ε.Ν.Α. είναι οικογενειοκεντρικό (family-centred model), σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων, για το θεραπευτικό πλάνο και τον καθορισμό των στόχων και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το παιδί και την οικογένεια, αναγνωρίζοντας και προωθώντας τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις επιθυμίες του παιδιού και της οικογένειας στην καθημερινή ζωή.

Οδηγός για τη λήψη αποφάσεων στο Ε.Ν.Α. αποτελεί η σύγχρονη και έγκυρη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση.

Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, με βάση το πλαίσιο οργάνωσης του Συστήματος ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ελέγχει και αναγνωρίζει -μέσω παρατήρησης, χειρισμών, ειδικών δοκιμασιών και μετρήσεων- τα μυοσκελετικά και νευρομυϊκά προβλήματα στάσης και κίνησης, καθώς και τους λειτουργικούς περιορισμούς και τα εμπόδια του φυσικού περιβάλλοντος στην εκτέλεση των σωματικών δραστηριοτήτων.

Μέσα από τη διαδικασία της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης προσδιορίζονται ο βαθμός κινητικής λειτουργίας (σύστημα κατάταξης ICF, GMFCS, MACS, FMS), η πρόγνωση επίπεδου βελτίωσής της και τέλος το σχέδιο θεραπευτικής παρέμβασης, σύμφωνα πάντα με τις κατευθύνσεις της οικογένειας και των νεότερων ερευνητικών δεδομένων (evidence-baced practice).

Επίκεντρο της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στο Ε.Ν.Α. είναι η κατάκτηση κινητικών δεξιοτήτων και η βελτιστοποίηση της κινητικής απόδοσης, ώστε το παιδί να λειτουργήσει, σε ποικίλα φυσικά περιβάλλοντα, με τον πιο αποτελεσματικό και λιγότερο ενεργοβόρο τρόπο.

Το μοντέλο θεραπείας, που εφαρμόζεται στο Ε.Ν.Α. από την αρχή της ίδρυσής του, υιοθετεί τη φιλοσοφία της λειτουργικής προσέγγισης.

Η λειτουργική προσέγγιση (αγγλ. functional, task-oriented ή activity-based approach) αναπτύχθηκε από τις Roberta Shepherd και Janet Carr τη δεκαετία του 1980. Εφάρμοσαν με ερευνητικά τεκμηριωμένο τρόπο τις νεότερες θεωρίες ανάπτυξης του κινητικού ελέγχου και τις αρχές της κινητικής μάθησης στη νευρολογική φυσικοθεραπευτική πρακτική.

Ο Φυσικοθεραπευτής έχει τον ρόλο του δασκάλου ή προπονητή στην κινητική απόδοση του παιδιού. Η θεραπεία στηρίζεται στην εκπαίδευση αυτοεκλυόμενων, στοχοκατευθυνόμενων, λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω επαναλαμβανόμενης εξάσκησης σε ένα παρακινητικό, παιγνιώδες και προκλητικό φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Οι υπερβολικοί θεραπευτικοί χειρισμοί αποφεύγονται, διότι μπορεί να εμποδίσουν το παιδί να δοκιμάσει ποικίλους κινητικούς συνδυασμούς για την επίτευξη του λειτουργικού στόχου. Ο Φυσικοθεραπευτής παρέχει λεκτική καθοδήγηση και επίδειξη, ενώ χειρίζεται το περιβάλλον (αντικείμενα, χωροταξία) για να κατευθύνει την κίνηση. Έτσι, το παιδί από «παθητικός αποδέκτης» γίνεται «ενεργός επιλυτής προβλημάτων», που μαθαίνει να βρίσκει μόνος του ποικίλες και ευέλικτες λύσεις για την επίτευξη της λειτουργικής δραστηριότητας κατά τη μάθηση. Οι γονείς, καθώς και τα άτομα της κοινότητας που παρέχουν βοήθεια (όπως συμμαθητές, συνοδοί, δάσκαλοι), υπό την προτροπή και καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή, συμμετέχουν δυναμικά στην παρέμβαση, προσφέροντας ευκαιρίες στα παιδιά να εξελίξουν τις κινητικές τους ικανότητες στις διαφορετικές καθημερινές συνθήκες.

Στο λειτουργικό θεραπευτικό μοντέλο που εφαρμόζεται στο Ε.Ν.Α., εντάσσονται μέθοδοι και μηχανικές συσκευές, όπως σύστημα LiteGait® και Handimove Ceiling Lift, οι οποίες αξιοποιούνται με έναν εκλεκτικό τρόπο, για τη βέλτιστη κάλυψη όλων των εξατομικευμένων λειτουργικών αναγκών του κάθε παιδιού.

 

Το Ε.Ν.Α. είναι ένα από τα πρώτα παιδιατρικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα που έκανε χρήση της συσκευής LiteGait® στη φυσικοθεραπευτική διαδικασία εκπαίδευσης της βάδισης.

Οι συσκευές LiteGait® και Handimove Ceiling αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο υποστήριξης σωματικού βάρους με ιμάντες ανάρτησης, που αντικαθιστά τους σταθερούς θεραπευτικούς χειρισμούς και βοηθάει το παιδί να σταθεί όρθιο και να βαδίσει ανεξάρτητα και με προστασία στο έδαφος ή/και στον ηλεκτρικό διάδρομο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο παιδί να βιώσει, να εξασκήσει και να αποκτήσει την ικανότητα της ελεύθερης μετακίνησης.

Δείτε το video με τη χρήση LiteGait® και Handimove Ceiling:

Με εμπειρία , εξειδικευμένη γνώση που ξεπερνά τα 15 χρόνια και συνεχιζόμενη επιστημονική τεκμηρίωση  το Ε.Ν.Α. είναι το πρώτο θεραπευτήριο στην Ελλάδα που ανέλαβε την αποκατάσταση των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση μετά από ορθοπαιδική επέμβαση SPML. Οργανώσαμε και εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Kids2Walk για παιδιά  από Ελλάδα και το εξωτερικό.