Στο Ε.Ν.Α. στα πλαίσια του θεραπευτικού προγράμματος παρέχονται υπηρεσίες από ψυχολόγο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού. Συμβαίνει συχνά το παιδί να εκφράζει κάποιες συμπεριφορές που προβληματίζουν τους γονείς και που δεν αρκούν οι συνήθεις νουθεσίες και διαπαιδαγώγηση για να τις αντιμετωπίσουν.

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά  προσχολικής και σχολικής ηλικίας και έχει σαν στόχους την κοινωνική και συναισθηματική έκφραση του παιδιού, την ανάπτυξη των κοινωνικών και γνωστικών του δεξιοτήτων αλλά και την τόνωση της αυτοπεποίθησης.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από  συμβολικό και ελεύθερο παιχνίδι, κοινωνικές ιστορίες και role playing

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Επιπλέον, είτε συμπληρωματικά στις ατομικές συνεδρίες του παιδιού, είτε σε ατομικά ραντεβού, το κέντρο μας προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης των γονέων από ειδικό ψυχικής υγείας. Στόχος των συνεδριών αυτών είναι να βοηθηθούν οι γονείς στο να κατανοήσουν και τελικά να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με το παιδί τους. Παραδείγματα συμπεριφορών που προβληματίζουν την οικογένεια είναι οι αδερφικές σχέσεις, το bullying, το όρια και η ανυπακοή, η σχολική απόδοση κ μελέτη, η ύπαρξη κάποιου θέματος υγείας κ.α.

Επίκεντρο των συνεδριών αυτών είναι η συναισθηματική και ψυχική ευημερία του παιδιού που μπορεί όμως να επιτευχθεί εφόσον και οι ίδιοι οι γονείς βοηθηθούν στο να αναλάβουν από νέα πια θέση το γονεικό τους ρόλο σε ένα πλαίσιο αποδοχής και στήριξης.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με συχνότητα ανάλογη των εξατομικευμένων αναγκών του συγκεκριμένου παιδιού και/ ή της συγκεκριμένης οικογένειας.

Η ψυχολόγος  βρίσκεται σε επαφή με τις υπόλοιπες ειδικότητες που τυχόν δουλεύουν με το παιδί αλλά και με την παιδοψυχίατρο του κέντρου με στόχο την ολόπλευρη και ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση στις δυσκολίες που βιώνει το παιδί και η οικογένεια.