Συμβουλευτική

Ποια θέματα μπορεί να απασχολήσουν ένα παιδί;

Συμβαίνει συχνά τα παιδιά να εκφράζουν κάποιες συμπεριφορές που προβληματίζουν τους γονείς. Η ψυχολόγος του Κέντρου Ε.Ν.Α  μπορεί να αναλάβει κατά τη θεραπευτική διαδικασία τυχόν θέματα ενός παιδιού ή εφήβου.

  • Συναισθηματικές δυσκολίες
  • Προβλήματα συμπεριφοράς
  • Σχολική άρνηση ή δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο
  • Σχολικός εκφοβισμός
  • Διάσπαση Προσοχής/ Υπερκινητικότητας
  • Προβλήματα ενούρησης
  • Δυσκολίες κατά τη διάρκεια κρίσιμων αλλαγών μιας συνθήκης
  • Δυσκολία στην κοινωνικοποίηση
  • Χαμηλή ανοχή και ματαίωση

Συμβουλευτική Γονέων

Επιπλέον, είτε συμπληρωματικά στις ατομικές συνεδρίες του παιδιού ή σε ατομικά ραντεβού, το κέντρο μας προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης των γονέων από ειδικό ψυχικής υγείας. Στόχος των συνεδριών αυτών είναι να βοηθηθούν οι γονείς στο να κατανοήσουν και τελικά να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με το παιδί τους. Επίκεντρο των συνεδριών αυτών είναι η συναισθηματική και ψυχική ευημερία του παιδιού που μπορεί όμως να επιτευχθεί εφόσον και οι ίδιοι οι γονείς  βοηθηθούν στο να αναλάβουν από νέα πια θέση το γονεϊκό τους ρόλο σε ένα πλαίσιο αποδοχής και στήριξης.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με συχνότητα ανάλογη των εξατομικευμένων αναγκών του συγκεκριμένου παιδιού και/ ή της συγκεκριμένης οικογένειας. Η ψυχολόγος  βρίσκεται σε επαφή με τις υπόλοιπες ειδικότητες που τυχόν δουλεύουν με το παιδί αλλά και με την παιδοψυχίατρο του κέντρου με στόχο την ολόπλευρη και ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση στις δυσκολίες που βιώνει το παιδί και η οικογένεια.