Ζαχαριουδάκη Πελαγία

Εργοθεραπεύτρια
Brief info

Ζαχαριουδάκη Πελαγία

Η Ζαχαριουδάκη Πελαγία είναι απόφοιτος του τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Med) στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» από το University of Nicosia/Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Απέκτησε εμπειρία ως ασκούμενη εργοθεραπεύτρια στο τμήμα της Εργοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ατυχημάτων «ΚΑΤ», στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν" (Παιδιατρικό τμήμα), στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών "Πόρτα Ανοιχτή" και σε κέντρο ειδικών θεραπειών ιδιωτικού συμφέροντος. Επαγγελματικά έχει εργαστεί ως παιδιατρική εργοθεραπεύτρια σε ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα της Αθήνας. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας, δυσπραξία, δυσγραφία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠ-Υ), σύνδρομα κ.α. Έχει εκπαιδευτεί στο σύστημα ανάγνωσης και γραφής τυφλών Braille. Επιμορφώνεται συνεχώς και ενημερώνεται σχετικά με θέματα του κλάδου της Εργοθεραπείας, παρακολουθώντας σεμινάρια και εποπτικές συναντήσεις Παιδιατρικής Εργοθεραπείας καθώς και εκπαιδεύσεις στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.